ežena


ežena
eženà sf. (3b) ežio oda: Veršiui ant snapo uždeda ẽženą, kad nežįstų Grg. Jis (ežys) vakare padedąs savo eženą ir lieka žmogus padorus S.Dauk. ^ Piktas kaip ežena! Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ežena — eženà dkt. Prie Ùžgavėnių káukės pritvi̇̀rtinama eženõs skiautẽlė, kad bučiúojant įdùrtų į rañką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Ezena — Münze des Ezana mit heidnischen Symbolen, geprägt vor seiner Konvertierung zum Christentum Stele des Ezana mit Siegesbericht Ezana (auch Ezena, oder Azanas) war im …   Deutsch Wikipedia

  • ežėna — (dial.) sf. (1) žr. ežiena: Šeškus ir kiaunes vilio[ja] į spąslus su ežėna Žeml …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Ezana — Münze des Ezana mit heidnischen Symbolen, geprägt vor seiner Konversion zum Christentum …   Deutsch Wikipedia

  • antpulti — antpùlti (ž.) 1. tr., intr. užpulti: Šunys ant zuikučio antpuolė ir suėdė BM378. Žvėrys ..., baisiai įniršę, antpuolė žalčių karalienę LTI38. Vanagas minta kitais paukščiais, kuriuos antpuola iš aukšto rš. Mes ant jų ūmai ančpulsiam rš. Antpulu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • imti — im̃ti, ìma (ẽma), ė̃mė K, Š; SD114, B, R, M I. tr., intr. 1. čiupti, stverti ranka, pirštais ar kokiu įrankiu: Kad emì, im̃k greičiau! Slm. Kam emì tokį didelį obulą – nesuvalgysi! Als. Im̃k žiupsnelį aguonų! Slm. Nereikia nieko rankosna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žaginys — žaginỹs sm. (3b) K, Rtr, Š, RŽ, DŽ, FrnW, KŽ; N, L, Jn(Kv) 1. NdŽ, Mrc, Rm rąstas neapkapotomis šakomis, šakotas stulpas, primenantis kopėčias: Nor man ir geriausias būtų žaginỹs, vis tiek bijotau lipt aukšton pušelėn Š(Vrn). Nuvedė žmogus… …   Dictionary of the Lithuanian Language